Badania diagnostyczne

->->Badania diagnostyczne
Badania diagnostyczne2023-06-17T12:19:34+02:00

Ceny mają charakter poglądowy i orientacyjny. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w placówce.

Badanie - Immunoglobuliny (IgA) cena: 45 zł
Badanie - czas trombinowy (TT) cena: 21 zł
Badanie - Białko w DZM cena: 25 zł
Badanie - FSH cena: 35 zł
Badanie - Immunoglobuliny (IgG) cena: 45 zł
Badanie - kreatynina cena: 20 zł
Badanie - LDH (Dehydrogenaza mleczanowa) cena: 20 zł
Badanie - Prolaktyna cena: 50 zł
Badanie - trójglicerydy cena: 20 zł
Badanie - 1 alergen - IgE spec (z wykluczeniem laktozy) cena: 50 zł
Badanie - 17-hydroksykortykosteroidy (17 - OHCS) w moczu cena: 180 zł
Badanie - 17-OH Progesteron (17-Hydroksyprogesteron) cena: 90 zł
Badanie - 17OH - kortykosteroidy w DZM (17-OHKS) cena: 160 zł
Badanie - albumina w moczu cena: 35 zł
Badanie - alfa - 1 - Antytrypsyna cena: 140 zł
Badanie - anty CCP (P/p cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi) cena: 90 zł
Badanie - anty HAV cena: 90 zł
Badanie - anty TTG IgA (P/p transglutaminazie tkankowej) cena: 170 zł
Badanie - anty TTG IgG (P/p transglutaminazie tkankowej) cena: 170 zł
Badanie - ACTH cena: 65 zł
Badanie - AFP (Alfa-fetoproteina) cena: 45 zł
Badanie - Albumina cena: 11 zł
Badanie - Albumina w DZM cena: 47 zł
Badanie - Aldosteron cena: 80 zł
Badanie - Aldosteron w moczu (DZM) cena: 80 zł
Badanie - Aluminium cena: 240 zł
Badanie - ALT cena: 20 zł
Badanie - Amylaza cena: 20 zł
Badanie - Amylaza w moczu cena: 20 zł
Badanie - AMH hormon anty-Mulerowski cena: 250 zł
Badanie - Androstendion cena: 60 zł
Badanie - Anty XA heparyna cena: 260 zł
Badanie - Antybiogram na beztlenowce cena: 150 zł
Badanie - Antybiogram wykonanego posiewu cena: 30 zł
Badanie - Antygen Chlamydia trachomatis (wymaz z cewki moczowej) cena: 80 zł
Badanie - Antygen Hbe cena: 75 zł
Badanie - Antytrombina III cena: 80 zł
Badanie - ANA 1 cena: 85 zł
Badanie - ANA 2 cena: 190 zł
Badanie - ANA 3 cena: 190 zł
Badanie - ANA 4 - met. IIF i immunoblot (16 antygenów) cena: 240 zł
Badanie - ANA 9 - met. IIF, typ świecenia miano cena: 85 zł
Badanie - APTT cena: 16 zł
Badanie - ASO ilościowo cena: 25 zł
Badanie - AST cena: 20 zł
Badanie - Azot mocznikowy (BUN) cena: 17 zł
Badanie - beta-2-mikroglobulina (b2-M) cena: 90 zł
Badanie - białko w moczu cena: 18 zł
Badanie - Bąblowica IgG cena: 100 zł
Badanie - Bąblowica met. western blot (P/p bąblowcowi) cena: 190 zł
Badanie - Beta-HCG cena: 45 zł
Badanie - Białko całkowite cena: 18 zł
Badanie - Białko C cena: 100 zł
Badanie - Białko S cena: 100 zł
Badanie - Białko S-100 marker cena: 150 zł
Badanie - Bilirubina bezpośrednia (związana) cena: 18 zł
Badanie - Bilirubina całkowita cena: 18 zł
Badanie - Bilirubina pośrednia (wolna) cena: 20 zł
Badanie - Borelioza - IgG (ilościowo) metoda ELISA cena: 90 zł
Badanie - Borelioza - IgM (ilościowo) metoda ELISA cena: 90 zł
Badanie - Borelioza IgG cena: 75 zł
Badanie - Borelioza IgG met. western-blot cena: 200 zł
Badanie - Borelioza IgM cena: 75 zł
Badanie - Borelioza IgM met. western-blot cena: 200 zł
Badanie - BRCA 1 cena: 440 zł
Badanie - BRCA 2 cena: 440 zł
Badanie - cholesterol całkowity cena: 16 zł
Badanie - clostridium difficile – wykrywanie toksyn A i B cena: 180 zł
Badanie - cynk cena: 80 zł
Badanie - cytologia moczu cena: 130 zł
Badanie - C-peptyd cena: 50 zł
Badanie - Candida albicans - IgE spec cena: 50 zł
Badanie - Candida antygen krążący - ANTY - Candida (ilościowo) cena: 220 zł
Badanie - CA 15-3 cena: 70 zł
Badanie - CA 19-9 cena: 70 zł
Badanie - CA125 cena: 70 zł
Badanie - Ceruloplazmina cena: 100 zł
Badanie - Ceruloplazmina z moczu cena: 100 zł
Badanie - CEA cena: 60 zł
Badanie - Chlamydia pneumoniae IgA - jakościowo cena: 65 zł
Badanie - Chlamydia pneumoniae IgA - ocena miana cena: 70 zł
Badanie - Chlamydia pneumoniae IgG cena: 65 zł
Badanie - Chlamydia pneumoniae IgM cena: 65 zł
Badanie - Chlamydia trachomatis antygen w moczu cena: 80 zł
Badanie - Chlamydia trachomatis IgA - jakościowo cena: 65 zł
Badanie - Chlamydia trachomatis IgA - ocena miana cena: 70 zł
Badanie - Chlamydia trachomatis IgG cena: 70 zł
Badanie - Chlamydia trachomatis IgM cena: 70 zł
Badanie - Chlamydia Trachomatis met. PCR mocz cena: 210 zł
Badanie - Chlorki cena: 15 zł
Badanie - Chlorki w moczu cena: 18 zł
Badanie - Cholesterol HDL cena: 18 zł
Badanie - Cholesterol LDL cena: 18 zł
Badanie - Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia cena: 25 zł
Badanie - Cholesterol z palca cena: 25 zł
Badanie - Chromogranina A (CGA) cena: 130 zł
Badanie - Clostridium (antygen z kału) cena: 110 zł
Badanie - Clostridium (test z kału) cena: 140 zł
Badanie - CMV (Cytomegalovirus) IgG cena: 50 zł
Badanie - CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność cena: 110 zł
Badanie - CMV (Cytomegalovirus) IgM cena: 50 zł
Badanie - CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo cena: 230 zł
Badanie - CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo cena: 220 zł
Badanie - COVID 19 IgG cena: 80 zł
Badanie - COVID 19 IgM cena: 80 zł
Badanie - CPK Kinaza Kreatynowa cena: 30 zł
Badanie - CRP cena: 30 zł
Badanie - CRP z palca cena: 70 zł
Badanie - CYFRA 21-1 cena: 190 zł
Badanie - Czynnnik V Leiden cena: 280 zł
Badanie - D-dimer (ilościowo) cena: 55 zł
Badanie - Dehydrogenaza mleczanowa LDH cena: 20 zł
Badanie - Dezoksypirydynolina wolna w moczu (Pyrylinks - D) cena: 180 zł
Badanie - DHEA cena: 55 zł
Badanie - Dobowa zbiórka moczu (DZM) - sód i potas cena: 32 zł
Badanie - Dwukrotne oznacz. grupy krwi + krewkarta cena: 150 zł
Badanie - EBV IgG - Mononukleoza cena: 85 zł
Badanie - EBV IgM - Moninukloza cena: 85 zł
Badanie - Estradiol cena: 40 zł
Badanie - Estriol wolny cena: 85 zł
Badanie - fosfataza zasadowa (alkaliczna, AP, ALP) cena: 16 zł
Badanie - Ferrytyna cena: 55 zł
Badanie - Fibrynogen cena: 25 zł
Badanie - Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) cena: 17 zł
Badanie - Fosfataza kwaśna niesterczowa (ACP-N) cena: 33 zł
Badanie - Fosfataza kwaśna sterczowa (ACP-S) cena: 30 zł
Badanie - Fosfor cena: 20 zł
Badanie - Fosfor nieorganiczny cena: 20 zł
Badanie - Fosfor w DZM cena: 18 zł
Badanie - Fosfor w moczu cena: 20 zł
Badanie - Fosforan nieorganiczony w moczu cena: 20 zł
Badanie - Fruktozamina cena: 130 zł
Badanie - FT3 cena: 35 zł
Badanie - FT4 cena: 35 zł
Badanie - glista ludzka surowica cena: 70 zł
Badanie - glukoza w moczu cena: 20 zł
Badanie - glukoza, aceton w moczu cena: 20 zł
Badanie - Gen UGT1A1 cena: 300 zł
Badanie - GFR przesączanie kłębuszkowe (Klirens kreatyniny) cena: 18 zł
Badanie - GGTP cena: 20 zł
Badanie - Glukoza cena: 20 zł
Badanie - Glukoza 1h 75g cena: 20 zł
Badanie - Glukoza 2h 75g cena: 20 zł
Badanie - Glukoza krzywa cukrowa cena: 50 zł
Badanie - Grupa krwi cena: 50 zł
Badanie - Grzyby drożdżopodobne (Wymaz z guczołów okołoodbytowych) cena: 70 zł
Badanie - HBC przeciwciała całkowite cena: 85 zł
Badanie - HBC przeciwciała IgM cena: 80 zł
Badanie - HBs przeciwciała cena: 50 zł
Badanie - HBS antygen cena: 40 zł
Badanie - HBV ilościowo PCR cena: 350 zł
Badanie - HBV jakościowo PCR cena: 210 zł
Badanie - HCG w moczu (gonadotropina kosmówkowa) cena: 30 zł
Badanie - HCG wolna podjednostka beta cena: 45 zł
Badanie - HCV przeciwciała cena: 55 zł
Badanie - Helicobacter pylori IgG cena: 75 zł
Badanie - Helicobacter pylori IgM cena: 75 zł
Badanie - Helicobacter Pylori antygen cena: 90 zł
Badanie - Helicobacter Pylori IgA cena: 75 zł
Badanie - Hemoglobina (składowa morfologii) cena: 20 zł
Badanie - Hemoglobina glikowana (Hb A1c) cena: 55 zł
Badanie - HE4 cena: 240 zł
Badanie - HIV Ag/Ab (Combo) cena: 50 zł
Badanie - HLA-B27 Marker genetyczny cena: 390 zł
Badanie - Homocysteina cena: 80 zł
Badanie - Hormon wzrostu (hGH) cena: 80 zł
Badanie - HSV IgG (Herpes simplex wirus opryszczki) cena: 70 zł
Badanie - HSV IgM (Herpes simplex wirus opryszczki) cena: 70 zł
Badanie - inhibina B cena: 220 zł
Badanie - Identyfikacja przeciwciał ALPC1 cena: 430 zł
Badanie - Identyfikacja przeciwciał odpornościowych cena: 310 zł
Badanie - IgA Immunoglobulina cena: 85 zł
Badanie - IgM immunoglobulina cena: 85 zł
Badanie - IGE całkowite cena: 60 zł
Badanie - Immunofiksacja białka cena: 260 zł
Badanie - Immunoglobuliny (IgM) cena: 45 zł
Badanie - Insulina cena: 50 zł
Badanie - Insulinopodobny czynnik wzrostu IGF cena: 210 zł
Badanie - Jonogram (Na, K) cena: 40 zł
Badanie - kał - G. lamblia met. ELISA cena: 50 zł
Badanie - kał - krew utajona (bez diety) cena: 30 zł
Badanie - kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) cena: 250 zł
Badanie - kał - rotawirusy i adenowirusy cena: 65 zł
Badanie - kał na pasożyty (1ozn.) cena: 20 zł
Badanie - kału ogólne cena: 30 zł
Badanie - kwas moczowy cena: 18 zł
Badanie - kwas moczowy w DZM cena: 20 zł
Badanie - kwas wanilinomigdałowy w DZM cena: 130 zł
Badanie - Kalcytonina cena: 150 zł
Badanie - Kalprotektyna w kale cena: 170 zł
Badanie - Kał posiew ogólny cena: 55 zł
Badanie - Kał w kierunku Yersinia cena: 75 zł
Badanie - Karbamazepina cena: 110 zł
Badanie - Kinaza fosfokreatynowa CK-MB cena: 45 zł
Badanie - Kinaza Kreatynowa CK cena: 30 zł
Badanie - Klirens endogennej kreatyniny cena: 40 zł
Badanie - Koproporfiryny w moczu cena: 95 zł
Badanie - Kortyzol cena: 50 zł
Badanie - Kortyzol w DZM cena: 90 zł
Badanie - Kortyzol w moczu cena: 90 zł
Badanie - Kreatynina w DZM cena: 20 zł
Badanie - Kreatynina w moczu cena: 20 zł
Badanie - Krew na posiew tlenowy cena: 100 zł
Badanie - Krztusiec IgA cena: 85 zł
Badanie - Krztusiec IgG cena: 80 zł
Badanie - Krztusiec IgM cena: 85 zł
Badanie - Kwas foliowy cena: 55 zł
Badanie - Kwas moczowy w moczu cena: 20 zł
Badanie - Kwas walproinowy cena: 50 zł
Badanie - Kwasy żółciowe cena: 100 zł
Badanie - lipidogram (CHOL, HDl, LDL, TG) cena: 45 zł
Badanie - Laktoza (B312 - alergen) - IgE spec cena: 330 zł
Badanie - Legionella IgG cena: 95 zł
Badanie - Legionella IgM cena: 95 zł
Badanie - Leukocyty (składowa morfologii) cena: 20 zł
Badanie - Liczba Addisa w DZM cena: 35 zł
Badanie - Lipaza cena: 40 zł
Badanie - Listerioza IgG - jakościowo cena: 85 zł
Badanie - Listerioza IgG - ocena miana cena: 95 zł
Badanie - Listerioza IgM - jakościowo cena: 85 zł
Badanie - Listerioza IgM - ocena miana cena: 95 zł
Badanie - Lit cena: 50 zł
Badanie - miedź z krwi cena: 75 zł
Badanie - mocznik cena: 16 zł
Badanie - moczu cena: 20 zł
Badanie - morfologiczne cena: 20 zł
Badanie - mykologiczne - grzyby drożdżopodobne (wymaz z odbytu) cena: 70 zł
Badanie - Magnez cena: 25 zł
Badanie - Makroprolaktyna (BB-PRL) cena: 220 zł
Badanie - Miedź w DZM cena: 100 zł
Badanie - Mocz - białko Bence - Jonesa cena: 30 zł
Badanie - Mononukleoza zakaźna, jakościowo cena: 50 zł
Badanie - Morfologia krwi obwodowej z rozmazem automatycznym (pełnym różnicowaniem granulocytów) cena: 30 zł
Badanie - Morfologia krwi obwodowej z rozmazem ręcznym (pełnym różnicowaniem granulocytów) cena: 30 zł
Badanie - NSE (Neuroswoista enolaza) cena: 60 zł
Badanie - Nużeniec ludzki cena: 50 zł
Badanie - odczyn Waalera-Rosego cena: 25 zł
Badanie - ołów w dobowej zbiórce moczu (DZM) cena: 130 zł
Badanie - owsiki - wymaz parazytologiczny cena: 40 zł
Badanie - OB cena: 20 zł
Badanie - Ołów Pb cena: 110 zł
Badanie - Ołów w moczu cena: 130 zł
Badanie - Onkopakiet cena: 240 zł
Badanie - Ospa (Varicella zoster virus) IgG cena: 150 zł
Badanie - Ospa (Varicella zoster virus) IgM cena: 150 zł
Badanie - Osteokalcyna N-Mid cena: 90 zł
Badanie - p/c endomysium EmA IgA cena: 170 zł
Badanie - p/c endomysium EmA IgG cena: 170 zł
Badanie - p/c endomysium i gliadynie IgA cena: 220 zł
Badanie - p/c endomysium i gliadynie IgG cena: 220 zł
Badanie - pasożyty z krwi (glisda) cena: 120 zł
Badanie - pasożyty z krwi (tasiemiec) cena: 160 zł
Badanie - płytki krwi cena: 18 zł
Badanie - posiew moczu w kierunku grzybów (grzyby w moczu) cena: 55 zł
Badanie - potas w DZM cena: 25 zł
Badanie - potas w moczu cena: 18 zł
Badanie - prolaktyna po metoclopramidzie 1h cena: 45 zł
Badanie - prolaktyna po metoclopramidzie 2h cena: 45 zł
Badanie - przeciwciała Odra IgG cena: 140 zł
Badanie - przeciwciała Odra IgM cena: 140 zł
Badanie - P/c przeciw antygenom łożyska APA - AU11 cena: 150 zł
Badanie - P/c przeciw ANCA cena: 90 zł
Badanie - P/c. p. receptrom TSH (TR-Ab) cena: 130 zł
Badanie - P/ciała anty GAD cena: 210 zł
Badanie - P/p wewnętrznemu czynnikowi Castle`a cena: 170 zł
Badanie - Panel antybiotyki (10 alergenów) - IgE spec cena: 220 zł
Badanie - Panel atopowy (20 alergenów) - IgE spec cena: 250 zł
Badanie - Panel atopowy (30 alergenów) - IgE spec cena: 310 zł
Badanie - Panel Celiakia IgA + Total IgA - IgE spec cena: 220 zł
Badanie - Panel Celiakia IgG - IgE spec cena: 220 zł
Badanie - Panel jady owadów - IgE spec cena: 220 zł
Badanie - Panel mleko plus gluten - IgE spec cena: 180 zł
Badanie - Panel pediatryczny (20 alergenów) - IgE spec cena: 250 zł
Badanie - Panel pediatryczny (27 alergenów) - IgE spec cena: 280 zł
Badanie - Panel pediatryczny (30 alergenów) - IgE spec cena: 310 zł
Badanie - Panel pokarmowy (20 alergenów) - IgE spec cena: 250 zł
Badanie - Panel pokarmowy (30 alergenów) - IgE spec cena: 310 zł
Badanie - Panel wziewny (20 alergenów) - IgE spec cena: 250 zł
Badanie - Panel wziewny (30 alergenów) - IgE spec cena: 310 zł
Badanie - Parrowirus B19 IgM - ocena jakościowa cena: 170 zł
Badanie - Parwowirus Anty-PV B19 IgG - ocena ilościowa cena: 190 zł
Badanie - Parwowirus Anty-PV B19 IgM - ocena ilościowa cena: 200 zł
Badanie - Parwowirus B19 IgG - ocena jakościowa cena: 170 zł
Badanie - Pomiar cukru glukometrem cena: 15 zł
Badanie - Pomiar cukru z krwi obwodowej cena: 25 zł
Badanie - Posiew kału w kierunku Campylobacter cena: 160 zł
Badanie - Posiew krwi na beztlenowce cena: 120 zł
Badanie - Posiew Moczu cena: 50 zł
Badanie - Posiew na beztlenowce - wymaz cena: 120 zł
Badanie - Posiew Salmonella/Shigella cena: 70 zł
Badanie - Posiew wymazu z krwi cena: 110 zł
Badanie - Posiew wymazu z oka cena: 55 zł
Badanie - Posiew wymazu z plwociny cena: 55 zł
Badanie - Posiew wymazu z ropy cena: 55 zł
Badanie - Posiew wymazu z ucha cena: 55 zł
Badanie - Potas cena: 18 zł
Badanie - Pro-BNP cena: 110 zł
Badanie - Profil DPA - DX Mleko cena: 210 zł
Badanie - Prokalcytonina cena: 190 zł
Badanie - Proteinogram cena: 45 zł
Badanie - Próby wątrobowe (albuminy, ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) cena: 95 zł
Badanie - Przeciwciała antykardiolipinowe IgG cena: 95 zł
Badanie - Przeciwciała antykardiolipinowe IgM cena: 95 zł
Badanie - Przeciwciała gliadynowe IgA cena: 165 zł
Badanie - Przeciwciała gliadynowe IgG cena: 185 zł
Badanie - Przeciwciała odpornościowe (t. Coombsa) cena: 50 zł
Badanie - Przeciwciała p. beta – 2 – glikoproteinie – 1 IgG cena: 200 zł
Badanie - Przeciwciała p. beta – 2 – glikoproteinie – 1 IgM cena: 200 zł
Badanie - Przeciwciała p. dsDNA met. IIF cena: 90 zł
Badanie - Przeciwciała p. endomysium IgA cena: 170 zł
Badanie - Przeciwciała p. HAV IgM cena: 90 zł
Badanie - Przeciwciała p. Hbe (anty - Hbe) cena: 80 zł
Badanie - Przeciwciała p. protrombinie IgM (Elisa) cena: 150 zł
Badanie - Przeciwciała p. Toxocara canis (toxocaroza) IgG cena: 140 zł
Badanie - Przeciwciała p. Yersinia IgM cena: 80 zł
Badanie - PSA całkowity cena: 50 zł
Badanie - PSA wolny cena: 60 zł
Badanie - PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) cena: 120 zł
Badanie - PT (INR) cena: 18 zł
Badanie - PTH (Parathormon) cena: 50 zł
Badanie - rtęć z krwi cena: 300 zł
Badanie - Retikulocyty cena: 15 zł
Badanie - RF, ilościowo cena: 35 zł
Badanie - RF, jakościowo cena: 35 zł
Badanie - RNA HCV jakościowo cena: 330 zł
Badanie - Rozmaz krwi (manualnie) cena: 10 zł
Badanie - ROMA (HE4+CA125) cena: 200 zł
Badanie - Różyczka IgG cena: 55 zł
Badanie - Różyczka IgM cena: 55 zł
Badanie - Rtęć (Hg) w moczu cena: 300 zł
Badanie - selen cena: 200 zł
Badanie - składowe dopełniacze c3 cena: 150 zł
Badanie - składowe dopełniacze C4 cena: 150 zł
Badanie - sód w DZM cena: 25 zł
Badanie - sód w moczu cena: 18 zł
Badanie - szybki test antygenowy COVID-19 cena: 70 zł
Badanie - szybki test PT-INR cena: 50 zł
Badanie - SHBG cena: 50 zł
Badanie - Sód cena: 18 zł
Badanie - Sód i Potas w moczu cena: 20 zł
Badanie - Spirometria cena: 75 zł
Badanie - Spirometria - próba rozkurczowa ( lek pacjenta) cena: 110 zł
Badanie - StrepTest cena: 60 zł
Badanie - Szybki test - Clostridium (kał) cena: 45 zł
Badanie - Szybki test - Influenza (rotawirus - nos) cena: 55 zł
Badanie - Szybki test - Influenza A/B (nos) cena: 55 zł
Badanie - Szybki test - Lamblia (kał) cena: 45 zł
Badanie - Szybki test - Mikroalbumina cena: 45 zł
Badanie - Szybki test - Mononukleoza cena: 45 zł
Badanie - Szybki test - Rota/Adenowirusy (kał) cena: 55 zł
Badanie - Świnka IgM cena: 150 zł
Badanie - tyreoglobulina cena: 42 zł
Badanie - T3 cena: 25 zł
Badanie - T4 cena: 25 zł
Badanie - Tasiemiec (Taenia solium ) IgG met. ELISA cena: 65 zł
Badanie - Test antygenowy Combo (SARS-COV2 / grypy A+B / RSV) cena: 60 zł
Badanie - Test nietolerancji pokarmowej (181 antygenów) cena: 1350 zł
Badanie - Test PAPP-A cena: 150 zł
Badanie - Testosteron cena: 40 zł
Badanie - TIBC (Żelazo całkowita zdolność wiązania) cena: 25 zł
Badanie - Toksokaroza IgG cena: 100 zł
Badanie - Toksoplazmoza awidność cena: 135 zł
Badanie - Toksoplazmoza IgA cena: 100 zł
Badanie - Toksoplazmoza IgG cena: 50 zł
Badanie - Toksoplazmoza IgM cena: 50 zł
Badanie - Transferyna cena: 55 zł
Badanie - Transglutaminaza tkankowa IgA cena: 170 zł
Badanie - Transglutaminaza tkankowa IgG cena: 170 zł
Badanie - Transglutaminaza tkankowa IgM cena: 170 zł
Badanie - Troponina - test cena: 45 zł
Badanie - TSH cena: 30 zł
Badanie - UIBC cena: 25 zł
Badanie - VDRL (RPR) cena: 20 zł
Badanie - wapń całkowity cena: 18 zł
Badanie - wapń w DZM cena: 20 zł
Badanie - wapń zjonizowany cena: 20 zł
Badanie - wskaźnik albumina/kreatynina w moczu cena: 60 zł
Badanie - wymaz z nosa cena: 55 zł
Badanie - wymaz z rany na beztlenowce - wynik + antybiogram cena: 200 zł
Badanie - Wapń w moczu cena: 18 zł
Badanie - Wit. D3 metabolit 25(OH) cena: 100 zł
Badanie - Witamina A cena: 140 zł
Badanie - Witamina B1 cena: 240 zł
Badanie - Witamina B12 cena: 60 zł
Badanie - Witamina B6 cena: 170 zł
Badanie - Witamina E cena: 170 zł
Badanie - Wolny testosteron cena: 75 zł
Badanie - Wymaz z gardła cena: 55 zł
Badanie - Wymaz z odbytu posiew w kierunku Salmonella Shigella cena: 50 zł
Badanie - Wymaz z ran, skóry, czyraków i inne cena: 55 zł
Badanie - Yersinia enterocolitica IgG cena: 80 zł
Badanie - Yersinia enterocolitica IGA - ocena jakościowa cena: 80 zł
Badanie - Żelazo cena: 18 zł
Badanie - Żelazo krzywa wchłaniania po 1h cena: 18 zł
Badanie - Żelazo krzywa wchłaniania po 2h cena: 18 zł
Badanie - Żelazo krzywa wchłaniania po 30 min cena: 18 zł
Badanie -Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) cena: 80 zł
Badanie -Troponina cena: 90 zł
Badanie amiodaron w surowicy cena: 80 zł
Badanie anty TG cena: 55 zł
Badanie anty TPO cena: 55 zł
Badanie CA 72-4 cena: 100 zł
Badanie CITO cena: 5 zł
Badanie DHEA SO4 cena: 50 zł
Badanie DHT (Dihydrotestosteron) cena: 160 zł
Badanie HOMA-IR - wskaźnik insulinooporności cena: 130 zł
Badanie IMK cena: 290 zł
Badanie kał grzyby cena: 80 zł
Badanie kał na pasożyty (3ozn.) cena: 60 zł
Badanie kału w kierunku owsików cena: 50 zł
Badanie LH cena: 35 zł
Badanie magnez w moczu - DZM cena: 25 zł
Badanie metanefryna w moczu DZM cena: 310 zł
Badanie mykologiczne - zeskrobiny cena: 130 zł
Badanie Metanefryna w osoczu cena: 200 zł
Badanie Mycoplasma IgG cena: 80 zł
Badanie Mycoplasma IgM cena: 80 zł
Badanie ogólne moczu plus osad cena: 20 zł
Badanie płytki krwi na cytrynian cena: 15 zł
Badanie posiew nasienia + antybiogram cena: 65 zł
Badanie przeciwciała Giardia Lamblia IgG i IgM cena: 190 zł
Badanie przeciwciała Giardia Lamblia IgM i IgG cena: 190 zł
Badanie serotonina cena: 220 zł
Badanie swoisty polipeptydowy antygen tkankowy TPS cena: 230 zł
Badanie Tryptaza cena: 290 zł
Badanie- Progesteron cena: 50 zł
Dobowa zbiórka moczu (DZM) - chlorki cena: 15 zł
Dobowa zbiórka moczu (DZM) - kortyzol cena: 90 zł
Dobowa zbiórka moczu (DZM) -17-hydroksykortykosteroidy (17 - OHCS) cena: 180 zł
Ginekolog - Cytologia LBC + HPV HRG (HPV 14) cena: 230 zł
Ginekolog - Cytologia LBC + HPV HRG + Chlamydia met. PCR cena: 340 zł
Ginekolog - Cytologia LBC+Chlamydia met. PCR cena: 230 zł
IgF - 1 - czynnik wzrostu cena: 210 zł
IgG immunoglobulina cena: 85 zł
Lasso na kleszcze cena: 50 zł
miedź w moczu cena: 100 zł
Magnez w moczu cena: 25 zł
Mocznik w moczu cena: 20 zł
P/c przeciw receptorom acetylocholiny (anty-AChR) cena: 220 zł
P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF cena: 240 zł
Pakiet badań mocz+morf.+glukoza cena: 20 zł
Pakiet badań nerki cena: 35 zł
Pakiet badań sportowych duży cena: 70 zł
Pakiet badań sportowych mały cena: 50 zł
Pakiet sportowy CITO cena: 70 zł
Pakiet Sportowy cena: 50 zł
Panel narkotyków rozszerzony - mocz cena: 130 zł
Pasożyty owsiki - na plastrach -1 oznaczenie cena: 20 zł
Przeciwciała p. błonie podstawnej kłęb.nerkowych (anty – GMB) i błonie pęch. Płucnych met. IIF cena: 250 zł
Przeciwciała p. Brucella IgG (bruceloza) cena: 90 zł
Przeciwciała p. Brucella IgM (bruceloza) cena: 90 zł
Przeciwciała p. czynnikowi wew. Castlea i kom. Okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF cena: 220 zł
Przeciwciała p. Chlamydia psittaci IgG cena: 320 zł
Przeciwciała p. Chlamydia psittaci IgM cena: 330 zł
Przeciwciała p. jednoniciowemu dna (ssDNA) cena: 100 zł
Przeciwciała p. protrombinie IgG (Elisa) cena: 150 zł
Przeciwciała p. protrombinie IgG i IgM (Elisa) cena: 280 zł
Test antygenowy Grypa A/B+, RSF / COVID-19 cena: 80 zł

close
Potrzebujesz więcej
informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (CENTRUM MEDYCZNE LECZY MED MAŁGORZATA ŁĘCZYCKA) jedynie do kontaktu ze mną.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Wyślij zapytanie
  na interesujący Cię temat...

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (CENTRUM MEDYCZNE LECZY MED MAŁGORZATA ŁĘCZYCKA) jedynie do kontaktu ze mną.

   wpChatIcon